Ŵy, Chips a Nain : Fran Wen

Llun Frân Wen.

27/02/2018

10:15 + 13:30

01443570075

 

 

 

 

 

Stori deuluol a gwirioneddol hyfryd sy’n dathlu’r berthynas unigryw rhwng Nain a’i ŵyr.

Mae Guto yn caru treulio amser gyda’i Nain. Trip cwch i Iwerddon, picnic ar lan y môr, fflagiau semaffôr a thylwyth teg yn troi plant yn selsig! Ond mae’r antur fwyaf eto i ddod…

Darlun gonest o bwysigrwydd cariad, cyfeillgarwch a hwyl rhwng dwy genhedlaeth wrth wynebu bywyd gyda dementia.

7 neu 70 oed – dim ots! Dyma sioe i’r teulu oll.

Cynhyrchiad hamddenol sy’n addas ar gyfer plant gydag anghenion dysgu ychwanegol a phobl gyda dementia. Ceir rhagor o wybodaeth ar y wefan (http://www.franwen.com/events/wychipsnain/).

Cynhyrchiad ar y cŷd rhwng Frân Wen a Galeri, Caernarfon gyda chefnogaeth gan Academi Gofal Cymdeithasol Pendine yw Ŵy, Chips a Nain.

||||

A truly heart-warming family tale celebrating the unique relationship between grandparent and grandchild.

Guto loves spending time with his Nain. A boat trip to Ireland, picnics by the sea, semaphore flags and fairies turning children into sausages! But their biggest adventure is yet to come…

Written by Gwyneth Glyn, Ŵy, Chips a Nain (Egg, Chips & Grandma) is an honest portrayal of love, friendship and fun between two generations when facing life with dementia.

7 or 70 years old – it doesn’t matter! This is a show for the whole family.

A relaxed production suitable for children with additional learning needs and people with dementia. More information on our website.

Ŵy, Chips a Nain is a Welsh language co-production between Galeri, Caernarfon and Frân Wen with support from Pendine Academy of Social Care.