Y Tad – Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â Pontio ||| Theatr Genedlaethol Cymru in association with Pontio

https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/22710715_465224980543867_6232554719718408192_n.jpg

£12 / £10

01443 570 075

📅 16/03/2018

🕒 13:00 + 19:30
11+

_____________________
Y Tad
gan Florian Zeller
Trosiad Cymraeg gan Geraint Løvgreen

“Mae ’na bethau rhyfedd yn digwydd o’n cwmpas ni. Wyt ti’m ’di sylwi?”

Mae byd y tad a’i ben i waered. Pwy ydi’r bobl ddieithr yma yn ei dŷ? Ai ei dŷ o ydi hwn, tybed?
Dyma stori ddirdynnol am ŵr sy’n methu deall yr hyn sy’n digwydd iddo pan fo’i gof yn dadfeilio, a merch sy’n ceisio dygymod â salwch ei thad.

Trosiad newydd i’r Gymraeg o ‘Le Père’, enillydd Gwobr Molière 2014 am y Ddrama Orau, ac enillydd cystadleuaeth Trosi Drama i’r Gymraeg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2016.

“Dwi yn ’y nhŷ fy hun, tydw? Yndw? . . . Nach’dw?. . . ’Y nhŷ i ydi hwn, yndê?”

Cyfarwyddwr: Arwel Gruffydd.

Cast: Dyfan Roberts, Catrin Mara, Dafydd Emyr, Fflur Medi Owen, Rhodri Siôn, Mirain Fflur.

Mynediad i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng ap Sibrwd. Manylion llawn yma.

Canllaw oed 11+

 

_____________________
Y Tad
by Florian Zeller
Welsh translation by Geraint Løvgreen

“There are strange things happening around us. Haven’t you noticed?”

The father’s world is topsy-turvy. Who are these strangers in his house? Is it, his house at all?
This is a heart-rending story about a man who is failing to understand what is happening to him as his memory crumbles, and a daughter who is struggling to come to terms with her father’s illness.
A new Welsh translation of Le Père, winner of the Molière Award 2014 for the Best Play, and winner of the competition to Translate a Play into Welsh at the National Eisteddfod of Wales, 2016.

“I’m in my own house, aren’t I? Am I? . . . No? . . . This is my house, isn’t it?”

Director: Arwel Gruffydd.

Cast: Dyfan Roberts, Catrin Mara, Dafydd Emyr, Fflur Medi Owen, Rhodri Siôn, Mirain Fflur

This is a Welsh-language production. The Sibrwd app provides a live audio translation for non Welsh-speakers and Welsh beginners. Full information available here.

Age guidance 11+