Gwyl LLenyddiaeth Plant Garth Olwg Children’s Literature Festival

Gwyl Llenyddiaeth Garth Olwg cover photo

Amserlen / Schedule

Diwrnod llawn antur yn seiliedig ar chwedlau, arwyr, cewri a swyn.
Trwy gyfrwng amrywiaeth o weithgareddau celf, drama, theatr a
straeon bydd hwn yn ddiwrnod llawn hwyl i blant o bob oed.

Bydd y diwrnod hefyd yn cynnwys:
• Sioe bypedau gan Puppet Soup
• Gweithdy sgriptio
• Gweithdy crefft/clai-creu creadur chwedlonol
• Sesiwn animeiddio a chyfle i greu iMovie byr
• Cyfle i greu pypedau a chreu sioe fer gyda chwmni Land of the Dragon
• Sesiwn stori
• Sesiwn holi ag ateb gyda Bardd Plant Cymru – Casia Wiliam

__________________

A fun packed day based on myths, folk tales, giants, legends,
spells and potions. Tales from the past and present will be brought
to life in a family friendly way through a series of art, drama, theatre
and stories.

The day will also include:
• A puppet show by Puppet Soup
• Scripting workshop
• Create your own legendary monster craft session
• Q+A with the children’s poet of Wales
• Story telling sessions
• Animating session and an opportunity to create your own iMovie
• A puppet making workshop and a chance to create your own puppet show!

 

Amserlen / Schedule

Gwyl Llenyddiaeth Garth Olwg