Mwgsi : Frân Wen

*IAITH GREF ||| STRONG LANGUAGE*

23/11/17       19:30-21:00    £6 / £10    01443 570 075

19554095_1926462610972626_1261969238688063466_n[1]

Drama creulon o onest, llawn hiwmor tywyll gan Manon Steffan Ros am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn berson ifanc sy’n byw gyda chancr.

“O’dd o’n mynd i fod yn epic. O’n i’n ferch 18 oed cyffredin. Stres Lefel A tu cefn i mi. O’n i’n barod am haf llawn rosé cyn cychwyn gradd nyrsio.

“Yna bang! Dim ‘duty free, ***-yp a lliw haul i fi. Blwyddyn mwya **** eto.”

Yn hytrach na haf llawn gwin, gwyliau a giamocs mae Mwgsi’n wynebu chemo, salwch a’r unigedd rhyfedd o fod yn ffigwr trasig.

Mae’r ddrama Mwgsi wedi ei selio ar flog www.mwgsi.com gan Megan Davies, oedd yn cofnodi ei phrofiad o ddygymod â thriniaeth cancr yn ddeunaw oed.

——-

CAST: Mirain Fflur, Catrin Mara, Ceri Elen
WEB: http://www.franwen.com/events/mwgsi/

——-

Manon Steffan Ros’ brutally honest and humorous account of the notoriety and loneliness of a teenager living with cancer.

“It was going to be epic. I was just a normal 18 year old.

“A-level stress was but a brief blur. Ready for a wine filled summer before I started nursing degree. Then bang! No duty free, a ****-up and a sun tan for me.

“The toughest and *****iest year of my life.”

Instead of a hell-raising, wine-filled summer with the girls, 18 year old Mwgsi enters a world of chemo, illness and the loneliness of a strange, tragic creature.

The drama is based on the blog http://www.mwgsi.com/ by Megan Davies which recorded her experiences of living and coping with cancer at 18 years old.