Dim Byd Ynni – Cwmni Theatr Bara Caws

26/09/2017

01443570075
£12 / £10

Comedi Ffars i’r Teulu / Farce Comedy for Families

 

flyer#1 dimbydynni

(English below)

 

Theatr Bara Caws

yn cyflwyno

Dim Byd Ynni

 

(neu Dirgelwch Plas Dolbythwyrdd)

 

gan Emlyn Gomer

 

Beth yw cyfrinach Syr Felix ap Llywarch? Faint o ledi yw Angela? Beth ddaeth â Dylan Tudur nôl i’r Plas? Faint o actores yw Candi Mêl? Beth yn union mae Geriach y bwtler yn ei wybod? Faint o ddihiryn yw Malcom Leech? Bywyd pwy sydd mewn perygl, a pham? A, gall yr Arolygydd Carnben ddatrys pob dirgelwch cyn ei bod yn rhy hwyr?

 

Ffars i’r teulu cyfan.

 

Cast: Rhian Blythe, Iwan John, Maldwyn John, John Glyn Owen, Christine Pritchard, Dyfan Roberts

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd


 

Theatr Bara Caws

presents

Dim Byd Ynni

 

(or The Mystery of Dolbythwyrdd Mansion)

 

by Emlyn Gomer

 

What is Sir Felix ap Llywarch’s secret? Is Angela truly a lady? Why has Dylan Tudur returned to the Mansion? How good an actress is Candi Mêl? What exactly does Geriach the butler know? How much of a rogue is Malcom Leech? Who’s life is in danger, and why? And can Inspector Carnben solve the mystery before it’s too late?

 

A farce for the whole family.

 

Cast: Rhian Blythe, Iwan John, Maldwyn John, John Glyn Owen, Christine Pritchard, Dyfan Roberts

Director: Betsan Llwyd