Standing with Standing Rock

CANSLWYD

CANCELLED

 

standing-rock-kid-with-fist_h_0Standing with Standing Rock
Codi Arian / Fundraiser
Gwener / Friday
13/05/17
7:30pm
£10

*English below*

Stephen J Preston yn cyflwyno Amy Wadge, Rhian Grundy, Clare Potter a mwy…
Elw’r nos i Indigenous Environmental Network.
www.ienearth.org

Mae’r Gwarchodfa Standing Rock yn gartref i bobl Dakota a Lakota o’r Llwyth Standing Rock Sioux. Er gwrthwynebiad cryf y llwyth, rhoddwyd caniatad i’r Dakota Access Pipeline i groesi Lake Oahe fel rhan o adeiladu pibell 1,100 milltir a fyddai’n cario dros hanner miliwn casgen o olew crai Bakken i Illinois ac ar draws pedair talaith.  Mae’r llwybr presennol yr adeiladu yn llai na hanner milltir o ffin y llwyth, ac mae yna leoliadau ar hyd y bibell sydd o bwysigrwydd crefyddol a diwylliannol i’r llwyth, gan gynnwys mannau claddu hynafol. Hefyd mae’r bibell yn peryglu cyflenwad dwr dros 20,000 o bobl.

Hosted by Stephen J Preston, featuring Amy Wadge, Rhian Grundy, Clare Potter and more.
All proceeds to the Indigenous Environmental Network.
www.ienearth.org

The Standing Rock Sioux Indian Reservation is home to Dakota and Lakota people of the Standing Rock Sioux Tribe.  Despite their strong objections, the U.S. Army Corps of Engineers granted authorization to the Dakota Access Pipeline to cross Lake Oahe as part of the construction of a 1,100-mile pipeline that is proposed to carry over a half-million barrels of Bakken crude oil to Illinois and across four states.  The current route of construction takes the pipeline less than half a mile from the Tribe’s reservation border, and all along the route of the pipeline are sites of religious and cultural significance to the tribe, including burial sites of their ancestors. Further, the pipeline endangers the water supply to over 20,000 people.