Dan Thomas & Phil Cooper

Avatar BachDan Thomas a Phil Cooper
Comedi Cymraeg
23/06/17
Gwener / Friday
7:30pm
£5

Noson o gomedi Cymraeg gan ddau o brif
gomediwyr Cymru.

Dan Thomas

Wrth i ni fyw trwy oes teroristiaeth mae Dan Thomas yn cyflwyno sioe gomedi am ei fagwraeth… gan deroristiaid!  Tra roedd plant eraill yn mynd i gysgu i gyfeiliant hwiangerddi a storiau tylwyth teg, cadwyd Dan Thomas ar ddihun tan yr oriau man gan polemics ei fam am gyfiawnhad moesol llofruddiaeth gwleidyddol a rol hanfodol militia arfog.  Roedd rhieni Dan yn aelodau o’r Free Wales Army.  Dyma sioe gomedi am fagwraeth lle nad oedd cyfaddawdi yn opsiwn.

Phil Cooper

Mae Phil Cooper yn lais unigryw o’r Rhondda, ond yn bwysicach na hyn, mae’n lais unigryw o fyd comedi.  Mae’r sioe yma’n gyfuniad o oreuon ei ddwy sioe
Caeredin flaenorol yn ogystal ag uchafbwyntiau ei sioe Caeredin llynedd (“Manic Pixie Dream Boy”).

Perfformiad trwy gyfrwng y Gymraeg.
Darperir bar ar y nos.

A night of Welsh-language comedy from two experienced comedians who have gigged the length and breadth of Britain.

Dan Thomas 

Dan Thomas presents a stand up show about his upbringing… by terrorists. While other children were being tucked up in bed with bedtime stories and nursery rhymes, Dan was kept wide awake by his Mam’s polemics about the moral justification of political assassination and the crucial role of an armed militia. Dan’s
parents were members of the Free Wales Army and this is a story about an upbringing where compromise was not an option.

Phil Cooper

Phil Cooper is a unique comedy voice from the Rhondda, and yet he doesn’t feel properly Welsh – he can’t sing, wanted to be a wrestler not a rugby player and he has never committed fraud with public money.  This performance features the highlights from his three previous Edinburgh Festival shows.

Performance through the medium of Welsh.
Bar available on the night.