An Evening with Amy Wadge

Amy WadgeNoson yng Nghwmni /
An Evening with Amy Wadge
Gwener / Friday
05/05/17
7:30pm
£12
Bar

Yn y noson arbennig yma o sgwrs a chân yng nghwmni Amy Wadge bydd cyfle i glywed Amy yn perfformio nifer o’i chlasuron ynghyd a chlywed hanesion difyr ei gyrfa hynod lewyrchus.

Ers dod i enwogrwydd fel artist unigol mae Amy wedi cael llwyddiant ysgubol fel perfformwraig. Mae’r blynyddoed diweddar wedi gweld hi’n cael llwyddiant anhygol yn cyd-ysgrifennu rhes o glasuron gyda artistiaid megis Ed Sheeran gan ennill Grammy am ei llwyddiant yn 2016.
Yn rhan o’r noson unigryw cawn hanesion unigryw o’r byd showbiz a chyfle i’r gynulleidfa holi ambell gwestiwn hefyd.

Elw’r noson at gronfa Eisteddfod yr Urdd 2017.
Darperir bar.

 

In this special of conversation and son in the company of Amy Wadge there’ll be an opportunity to hear Amy perform a number of her classics and hear interesting tales from her colourful career.

Since coming to prominence as an individual artist Amy has enjoyed great success as a performer. In recent years she has had incredible success co-writing a stream of hits with artists including Ed Sheering, winning a Grammy in 2016 along the way.
As a part of the night we’ll have unique tales from the showbiz world and an opportunity for the audience to ask a few questions too.
All profits from the night go to the Eisteddfod yr Urdd 2017 Fund.
Bar provided.