Dewch i Gwrdd â’n Aelod Newydd / Meet Our New Member

 

Mae ein Aelod Newydd o Staff yn Achubwr Bywyd!

Our New Member of Staff is a  Life Saver!

 

Poster iPhone

Mae Canolfan Dysgu Gydol Oes Garth Olwg yn falch i gyhoeddi bod gennym diffibriliwr gyda chymorth ymgyrch codi arian Thomas Gazzard.

Pam bod hi’n bwysig i’r Ganolfan gael diffibriliwr?

Gall diffibrilio ar unwaith fod y gwahaniaeth rhwng colli ac achub bywyd.

  • Mae tua 30,000 o bobl yn cael ataliad ar y galon bob blwyddyn tu allan i ffiniau ysbytai.
  • Mae’r siawns o oroesi ar ôl i’r galon stopio yn gostwng 10% am bob munud heb ddiffibriliwr.
  • Mae’n gallu cymryd munudau i wasanaethau argyfwng gyrraedd y claf.

-o wefan St John’s Ambulance


Garth Olwg Lifelong Learning Centre are proud to announce, with the help of Tom Gazzard’s fundraising, that we now have a defibrillator in our reception.

Why is it important that the Centre has a defibrillator?

Immediate defibrillation can be the difference between a life lost and a life saved.

  • Around 30,000 people have a cardiac arrest each year outside the confines of a hospital
  • The chance of survival after the heart stops falls by around 10% for every minute that passes without defibrillation
  • It can take the emergency services several minutes (and sometimes longer) to arrive.

-from the St John’s Ambulance website

 

http://www.sja.org.uk/sja/training-courses/training-news/guide-to-defibrillators.aspx

 

Gazzard1

Tom Gazzard gyda’r Diffibriliwr