Trwy Gyfrwng y Gymraeg / Through the Medium of Welsh Gaeaf 2017 Winter 2017

Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael; ffoniwch 01443 219589.

For more information on courses and availability; call 01443 219589.

Mae unrhyw feysydd sydd wedi’i liwio’n goch  wedi cael ei haddasu a/neu ddiweddaru o’r llyfryn cyrsiau.

Any fields marked in red have been updated and/or amended from the information published in the courses brochure.

 

Teitl
Title
Dydd
Day
Amser
Time
Dyddiad Cychwyn
Start Date
Hyd (wyth)
Duration (wks)
Pris
Price
Gostyngiad Pris
Concession Price
 
 
Tecstilau Creadigol
Llun / Monday 12:30:PM-
02:30:PM
09/01/2017 8 £24.00 per course
 
Ioga
Llun / Monday 06:00:PM-
07:00:PM
09/01/2017 10 £30.00 per course
 
Iwcs
Llun / Monday 07:00:PM-
09:00:PM
09/01/2017 12 £36.00 per course
 
Golwg ar Cymru
Mawrth / Tuesday 09:30:AM-
11:30:AM
17/01/2017 10 £30.00 per course
 
Coginio
Mawrth / Tuesday 04:00:PM-
06:00:PM
10/01/2017 12 £30.00 per course
 Pilates Iau / Thursday 07:00:PM-08:00:PM 26/01/2017 10 TBA per course
Barddoniaeth Glasurol Gymraeg Llun / Monday 01:30:PM-03:30:PM 09/01/2017 5 £33 per course