Diddordebau Eraill / Other Interests Gaeaf 2017 Winter 2017

Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael; ffoniwch 01443 219589.

For more information on courses and availability; call 01443 219589.

Mae unrhyw feysydd sydd wedi’i liwio’n goch  wedi cael ei haddasu a/neu ddiweddaru o’r llyfryn cyrsiau.

Any fields marked in red have been updated and/or amended from the information published in the courses brochure.

 

Teitl
Title
Dydd
Day
Amser
Time
Dyddiad Cychwyn
Start Date
Hyd (wyth)
Duration (wks)
Pris
Price
Gostyngiad Pris
Concession Price
 
Sambago-Band Samba Cymunedol Llun / Monday 12:00:AM-
12:00:AM
24/04/2017   £3.00 per session
Paratoi i Ddysgu
Award in Education Training – preparing to(Petals)
Gwener / Friday 12:00:AM-
12:00:AM
10/03/2017 10 “tbc” per course
Hylendid Bwyd
Food Hygiene
Gwener / Friday 09:00:AM-
04:30:PM
27/01/2017 1 £30.00 per course
Cymorth Cyntaf
First Aid
Gwener / Friday 09:00:AM-
04:30:PM
10/02/2017 1 £45.00 per course
Garddio -Gardd Ffrwythlon
Gardening – The Productive Garden
Gwener / Friday 10:00:AM-
12:00:PM
27/01/2017 8 £0.00 per course
Garddio Uwch – Hanes yr Ardd
Advanced Gardening – Garden History
Gwener / Friday 01:00:PM-
03:00:PM
27/01/2017 15 £79.50 £54 per course
Gwasanaeth Cymorth Ariannol
Money Advice Service
Iau / Thursday 09:30:AM-
11:30:AM
05/01/2017 13 £0.00 per course
Hanes Lleol
Local History
Iau / Thursday 10:00:AM-
12:00:PM
02/03/2017 5 £25.00 per course
Hanes Lleol
Local History
Iau / Thursday 10:00:AM-
12:00:PM
12/01/2017 5 £25.00 per course
Gitar (Pob Safon)
Guitar (All Abilities)
Iau / Thursday 04:00:PM-
06:00:PM
02/03/2017 15 £75.00 per course
Ysgrifennu Creadigol
Creative Writing
Iau / Thursday 06:00:PM-
08:00:PM
12/01/2017 10 £50.00 per course
Barddoniaeth Clasurol Gymreig
Welsh Classical Poetry
Llun / Monday 01:30:PM-
03:30:PM
09/01/2017 5 £66.00 per course
 
Sambago Community Samba Band
Llun / Monday 06:00:PM-
07:00:PM
09/01/2017 13 £3.00 per session
Cwnsela (Lefel 1)
Counselling (Level 1)
Llun / Monday 06:00:PM-
08:00:PM
09/01/2017 10 £55.00 per course
Cor 02Five
O2Five Choir
Llun / Monday 07:30:PM-
09:00:PM
09/01/2017 12 £2.00 per session
Coginio Traddodiadol Gymreig
Traditional Welsh Cooking
Mawrth / Tuesday 12:00:AM-
12:00:AM
10/01/2017 10 £39.75 £28 per course
Cyngor ar Bopeth
Citizens Advice
Mawrth / Tuesday 09:30:AM-
11:30:AM
10/01/2017 14 £0.00 per course
Hanes Teulu(Grwp Hunan Gymorth)
Family History Self Help Group
Mawrth / Tuesday 09:30:AM-
11:30:AM
10/01/2017 12 £35.00 per course
Ymwybyddiaeth
Mindfulness Toolkit
Mawrth / Tuesday 05:00:PM-
07:00:PM
01/03/2017 5 £25.00 per course
Ymwybyddiaeth
Mindfulness Toolkit
Mercher / Wednesday 05:00:PM-
07:00:PM
11/01/2017 5 £25.00 per course
Grwp Ukelele
Ukelele Group
Mercher / Wednesday 05:45:PM-
06:45:PM
11/01/2017 12 £20.00 per course
Cwnsela (Lefel 2)
Counselling** (Level 2)
Mercher / Wednesday 06:00:PM-
08:00:PM
11/01/2017 10 £55.00 per course