Ieithoedd / Languages Gaeaf 2017 Winter 2017

Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael; ffoniwch 01443 219589.

For more information on courses and availability; call 01443 219589.

Mae unrhyw feysydd sydd wedi’i liwio’n goch  wedi cael ei haddasu a/neu ddiweddaru o’r llyfryn cyrsiau.

Any fields marked in red have been updated and/or amended from the information published in the courses brochure.

 

Teitl
Title
Dydd
Day
Amser
Time
Dyddiad Cychwyn
Start Date
Hyd (wyth)
Duration (wks)
Pris
Price
Gostyngiad Pris
Concession Price
 
Cymraeg -Mynediad 1+2
Welsh -Entry 1+2
Gwener / Friday 09:30:AM-
12:30:PM
13/01/2017 24 £75.00 £35 per course
Iaith Arwyddo(Sgwrsio)
Sign Language (Conversational)
Gwener / Friday 01:00:PM-
03:00:PM
13/01/2017 10 £50.00 per course
Cymraeg -Mynediad 1+2
Welsh -Entry 1+2
Gwener / Friday 01:30:PM-
03:30:PM
13/01/2017 24 £75.00 £35 per course
Almaeneg (Level 2)
German (Level 2)
Iau / Thursday 01:00:PM-
03:00:PM
05/01/2017 12 £79.00 per course
Sbaeneg (Uwch)
Spanish (Advanced)
Iau / Thursday 05:00:PM-
07:00:PM
12/01/2017 10 £66.00 per course
Sbaeneg (Dechreuwyr 2)
Spanish (Further Beginners)
Iau / Thursday 07:00:PM-
09:00:PM
26/01/2017 10 £66.00 per course
Almaeneg (Dechreuwyr)
German (Beginners)
Llun / Monday 01:00:PM-
03:00:PM
09/01/2017 12 £79.00 per course
 
French
Llun / Monday 01:30:PM-
03:30:PM
16/01/2017 5 £33.00 per course
Sbaeneg (Dechreuwyr 2)
Spanish (Further Beginners)
Llun / Monday 07:00:PM-
09:00:PM
09/01/2017 10 £66.00 per course
Cymraeg -Mynediad 1
Welsh -Entry 1
Mawrth / Tuesday 06:30:PM-
09:00:PM
10/01/2017 24 £75.00 £35 per course
Sbaeneg (Tymor 2)
Spanish (Term 2)
Mercher / Wednesday 05:00:PM-
07:00:PM
18/01/2017 10 £66.00 per course
Sbaeneg (Tymor 2)
Spanish (Term 2)
Mercher / Wednesday 07:15:PM-
09:15:PM
18/01/2017 10 £66.00 per course