Technoleg Gwybodaeth / Information Technology Gaeaf 2017 Winter 2017

Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael; ffoniwch 01443 219589.

For more information on courses and availability; call 01443 219589.

Mae unrhyw feysydd sydd wedi’i liwio’n goch  wedi cael ei haddasu a/neu ddiweddaru o’r llyfryn cyrsiau.

Any fields marked in red have been updated and/or amended from the information published in the courses brochure.

 

Teitl
Title
Dydd
Day
Amser
Time
Dyddiad Cychwyn
Start Date
Hyd (wyth)
Duration (wks)
Pris
Price
Gostyngiad Pris
Concession Price
 
 
Ipads
  12:00:AM-
12:00:AM
12/01/2017 0 £0.00 per course
Cyfrifiaduron (Canolradd)
Photoshop (Intermediate)
Gwener / Friday 11:30:AM-
01:30:PM
06/01/2017 8 £42.00 per course
Cyfrifiaduron (Dechreuwyr)
Computers (Beginners)
Llun / Monday 09:30:AM-
12:00:PM
27/02/2017 15 £68.00 £15 per course
Cyfrifiaduron (Word)
Computers using Word
Llun / Monday 01:00:PM-
04:00:PM
30/01/2017 10 £0.00 per course
Archwilio’r We (Dechreuwyr)
Exploring the Internet (Beginners)
Llun / Monday 01:00:PM-
03:30:PM
27/02/2017 15 £68.00 £15 per course
Cyfrifiaduron (Lefel 1)
Computers (Level 1)
Mawrth / Tuesday 01:30:PM-
04:30:PM
28/02/2017 15 £78.00 £15 per course
Clwb Camera
Camera Club
Mercher / Wednesday 10:30:AM-
11:30:AM
04/01/2017 13 £20.00 per course