Ymarfer corff, Iechyd a Ffitrwydd / Exercise Fitness and Health Gaeaf 2017 Winter 2017

Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael; ffoniwch 01443 219589.

For more information on courses and availability; call 01443 219589.

Mae unrhyw feysydd sydd wedi’i liwio’n goch  wedi cael ei haddasu a/neu ddiweddaru o’r llyfryn cyrsiau.

Any fields marked in red have been updated and/or amended from the information published in the courses brochure.

 

Teitl
Title
Dydd
Day
Amser
Time
Dyddiad Cychwyn
Start Date
Hyd (wyth)
Duration (wks)
Pris
Price
Gostyngiad Pris
Concession Price
 
 
Tai Chi
Gwener / Friday 09:30:AM-
10:30:AM
06/01/2017 13 £4.00 per session
 
Tai Chi
Gwener / Friday 10:30:AM-
11:30:AM
06/01/2017 13 £4.00 per session
 
Wild Goose Qigong
Gwener / Friday 11:30:AM-
12:30:PM
03/03/2017 10 £5.00 per session
 
An Insight into Crystal Healing
Gwener / Friday 01:30:PM-
02:30:PM
13/01/2017 5 £20.00 per course
Dawnsio Llinell
Line Dancing
Llun / Monday 07:30:PM-
09:30:PM
09/01/2017 11 £6.00 per course
Tai Chi -16 cam
16 Step Tai Chi Form
Mawrth / Tuesday 11:10:AM-
12:10:PM
07/03/2017 10 £5.00 per session
 
Self Defence
Mawrth / Tuesday 01:00:PM-
02:30:PM
10/01/2017 12 £5.00 £3 per session
Ioga
Yoga
Mawrth / Tuesday 06:00:PM-
07:00:PM
10/01/2017 12 £5.00 £5 per session
 
Self Defence
Mawrth / Tuesday 07:15:PM-
08:45:PM
10/01/2017 12 £5.00 £3 per session
Bolddanwsio
Bellydancing
Mercher / Wednesday 07:00:PM-
08:00:PM
04/01/2017 11 £5.00 per session