Plant a Phobl Ifanc / Children and Young People Gaeaf 2017 Winter 2017

Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael; ffoniwch 01443 219589.

For more information on courses and availability; call 01443 219589.

Mae unrhyw feysydd sydd wedi’i liwio’n goch  wedi cael ei haddasu a/neu ddiweddaru o’r llyfryn cyrsiau.

Any fields marked in red have been updated and/or amended from the information published in the courses brochure.

 

Teitl
Title
Dydd
Day
Amser
Time
Dyddiad Cychwyn
Start Date
Hyd (wyth)
Duration (wks)
Pris
Price
Gostyngiad Pris
Concession Price
 
Arius: Cerddoriaeth, Drama a Dawns (6-18 oed)
Arius: Music, Drama and Dance (6 – 18 yrs)
Gwener / Friday 05:00:PM-
07:00:PM
13/01/2017 12 £12.00 per session
Dawns (4-6 oed)
Baby Dance (4 – 6 Yrs)
Iau / Thursday 04:30:AM-
05:30:AM
05/01/2017 13 £5.00 per session
Dawnsio Gwyddelig (8-16 oed)
Irish Dance (8 – 16 yrs)
Iau / Thursday 05:30:AM-
07:00:PM
05/01/2017 13 £5.00 per session
Rhiant a Phlentyn
Parent and Toddler
Iau / Thursday 09:30:AM-
11:30:AM
05/01/2017 45 £1.50 per session
Little Kickers( Pel-Droed i Blant)
Little Kickers (Toddlers Football)
Iau / Thursday 09:30:AM-
10:30:AM
02/03/2017 6 £33.00 per course
Little Kickers( Pel-Droed i Blant)
Little Kickers (Toddlers Football)
Iau / Thursday 09:30:AM-
10:30:AM
12/01/2017 6 £33.00 per course
Little Kickers( Pel-Droed i Blant)
Little Kickers (Toddlers Football)
Iau / Thursday 10:30:AM-
11:30:AM
02/03/2017 6 £33.00 per course
Little Kickers( Pel-Droed i Blant)
Little Kickers (Toddlers Football)
Iau / Thursday 10:30:AM-
11:30:AM
12/01/2017 6 £33.00 per course
 
Rugby Tots (2 – 7 Age / Oed)
Llun / Monday 09:30:AM-
10:00:AM
09/01/2017 6 £6.00 per session
 
Cylch Meithrin – Ti a Fi
Mercher / Wednesday 09:30:AM-
11:30:AM
11/01/2017 12 £2.50 per session
 
Rugby Tots (2 – 7 Age / Oed)
Mercher / Wednesday 03:30:PM-
05:00:PM
04/01/2017 7 £6.00 per session