Celf a Chrefft / Arts and Crafts Gaeaf 2017 Winter 2017

Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau sydd ar gael; ffoniwch 01443 219589.

For more information on courses and availability; call 01443 219589.

Mae unrhyw feysydd sydd wedi’i liwio’n goch  wedi cael ei haddasu a/neu ddiweddaru o’r llyfryn cyrsiau.

Any fields marked in red have been updated and/or amended from the information published in the courses brochure.

Teitl
Title
Dydd
Day
Amser
Time
Dyddiad Cychwyn
Start Date
Hyd (wyth)
Duration (wks)
Pris
Price
Gostyngiad Pris
Concession Price
 
Gweithio gyda Chlai(Oedolion ag Anghenion Dysgu)
Salt Dough *for Adults with Learning Difficulties
Iau / Thursday 10:00:AM-
12:00:PM
12/01/2017 5 £25.00 per course
Gwerthfawrogi Celf
Art Appreciation
Iau / Thursday 10:00:AM-
12:00:PM
05/01/2017 10 £50.00 per course
Gweithio gyda Chlai(Oedolion ag Anghenion Dysgu)
Salt Dough *for Adults with Learning Difficulties
Iau / Thursday 10:00:AM-
12:00:PM
02/03/2017 5 £25.00 per course
Peintio Olew ac Acrilig (Pob Safon)
Oil and Acrylic painting (All Levels)
Iau / Thursday 01:00:PM-
03:00:PM
05/01/2017 10 £50.00 per course
Gwnio (Pob Safon)
Sewing (All Levels)*
Iau / Thursday 07:00:PM-
09:00:PM
12/01/2017 12 £48.00 per course
Gwnio (Pob Safon)
Sewing (All Levels)*
Llun / Monday 10:30:AM-
12:30:PM
09/01/2017 12 £48.00 per course
Gosod Blodau (Pob Safon)
Flower Arranging (All Levels)
Llun / Monday 02:30:PM-
04:30:PM
09/01/2017 8 £40.00 per course
Gosod Blodau (Pob Safon)
Flower Arranging (All Levels)
Llun / Monday 04:45:PM-
06:45:PM
09/01/2017 8 £40.00 per course
Gemwaith
Jewellery  Making
Llun / Monday 05:30:PM-
07:30:PM
16/01/2017 5 £6.00 per session
Cardiau Parti a Llunio Llyfr Atgofion
Party Cards and Memory Book Making
Llun / Monday 05:30:PM-
07:30:PM
06/03/2017 5 £6.00 per session
Addurno Teisenau-Blodau’r Gwanwyn
Spring Flowers- Cake decorating
Llun / Monday 07:00:PM-
09:00:PM
09/01/2017 9 £60.00 per course
Crefft gyda Ffelt
Felt Craft
Llun / Monday 07:00:PM-
09:00:PM
09/01/2017 10 £45.00 per course
Grwp Celf Aml Gyfrwng(Croeso i Aelodau Newydd)
Multi Media Art Group (New members welcome)
Mawrth / Tuesday 09:30:AM-
12:30:PM
03/01/2017 13 £35.00 per course
Grwp Cwiltio
Quilting Group
Mawrth / Tuesday 10:00:AM-
12:00:PM
10/01/2017 10 £20.00 per course
Addurno Teisennau

Cake Decorating

Mawrth / Tuesday 01:00:PM-
03:00:PM
10/01/2017 8 £39.75 £27.75/£12 per course
Crochenwaith (Pob Gallu)
Pottery for Adults of All Abilities
Mawrth / Tuesday 06:30:PM-
07:30:PM
28/02/2017 6 £45.00 per course
Crochenwaith (Pob Gallu)
Pottery for Adults of All Abilities
Mawrth / Tuesday 06:30:PM-
08:30:PM
10/01/2017 6 £45.00 per course
Peintio Dyfrliw (Pob Safon)
Watercolour (All Levels)
Mawrth / Tuesday 06:30:PM-
08:30:PM
10/01/2017 10 £50.00 per course
Creu Celf ar Gyllideb
Creating Art on a Budget
Mercher / Wednesday 09:30:AM-
11:30:AM
11/01/2017 12 £0.00 per course
Grwp ‘Go Ceramics’
Go Ceramics Pottery
Mercher / Wednesday 10:00:AM-
12:00:PM
11/01/2017 10 £60.00 per course
Crochenwaith (Grwp Cefnogi Alzheimers)
Pottery (Alzheimers  support Group)
Mercher / Wednesday 01:00:PM-
03:00:PM
11/01/2017 13 £5.00 per session
Grwp ‘Go Ceramics’
Go Ceramics Pottery
Mercher / Wednesday 05:30:PM-
07:30:PM
11/01/2017 10 £60.00 per course
Crefft Siwgr gyda Dragons and Daffodils
Sugarcraft with Dragons and Daffodils
Mercher / Wednesday 06:00:PM-
08:00:PM
11/01/2017 9 £60.00 per session
Grwp ‘Go Ceramics’
Go Ceramics Pottery
Mercher / Wednesday 07:30:PM-
09:30:PM
11/01/2017 10 £60.00 per course