Spanish Night

Noson Sbaeneg
Spanish Night
Quiz, Tapas, Chat
07/04/16
7:30pm
£5

*English below*

Ymunwch â ni am noson Sbaenaidd ei naws gyda chwis, tapas a chyfle i sgwrsio’n Sbaeneg.

Cyfle gwych i ymarfer eich Sbaeneg drwy flasu diwylliant Sbaenaidd. Croeso i ddysgwyr, siaradwyr rhugl a rhai sydd â diddordeb yn niwylliant Sbaen!

Join us for a Spanish-themed night of trivia, tapas and chat.

A perfect opportunity to practise your Spanish while sampling aspects of the Spanish culture and language.  A warm welcome to learners, fluent speakers and those who are interested in starting their Spanish journey!