Swapshop – Cartref Newydd i Hen Bethau / A New Home for Old Things

Swapshop
Cartref Newydd i Hen Bethau
A New Home for Old Things
27/03/17 – 07/04/17
Am ddim – Free

Mae yna reddf y casglwr ymhob un ohonon ni ond weithiau mae angen dod i’r penderfyniad bod hi’n amser i gael gwared ar bethau sy’n cymryd lle neu’n ddiwerth i ni bellach.

Dyma’ch cyfle! Mae’n amser ichi bori’r trwy’r eitemau sydd yng ngwaelod eich cwpwrdd neu wedi’i anghofio yng nghefn drar a’u cyfnewid am rhywbeth newydd.
Cyfnewidiwch eich dillad, gadgets a gemau am rhai newydd.

Sut mae e’n gweithio?  Dewch a’ch eitem i’r Ganolfan erbyn Mawrth 27ain ac fe gewch chi docyn cyfwerth er mwyn ei gyfnewid am rhywbeth newydd.

There’s a hoarder in all of us and before we get buried by all these items we no longer want we need to take action.

Here’s your chance! It’s time for you to delve through the items that are imprisoned in the bottom of a cupboard or forgotten in the back of a drawer.  You owe it to yourself to be freed of those items, and you owe it to the items to find them a new, loving home.  Swap your clothes, gadgets and games for new ones and let them find a purpose again!
How does it work?  Bring an item to the Centre by March 27th and you will receive a voucher that will allow you to exchange your item for a new item of similar
value.