Poems & Pints

Poems & Pints
Gwener / Friday
24/03/17
7:30pm
Am ddim / Free
Barddoniaeth / Poetry

Gwrandewch, mwynhewch a llawenhewch!

Noson yng nghwmni’r beirdd lle bydd cyfle i unigolion rannu eu gwaith ag eraill trwy ei berfformio’n gyhoeddus ar ffurff cerdd neu gân.  Trefnwyd y nos ar y cyd rhwng y Welsh Poetry Competition a Chanolfan Gartholwg.  Noson trwy gyfrwng y Saesneg.  Darperir bar.

Listen, enjoy, be entertained and entertain.

A night in the company of poets where there’s a warm welcome for everyone to share their work and perform in public through the medium of song and poetry.  The night is a joint event between the Welsh Poetry Competition and the Gartholwg Centre.  Through the medium of English.  Bar provided.