Cwis, Cân a Chyri

Cwis, Cân a Chyri
Mercher / Wednesday
01/03/17
7:30pm
£5
Cymraeg / Welsh

Dewch a thîm ac ymunwch gyda ni am noson o gwis a chân a chyri.

Mae hon yn noson Gymraeg yn addas i ddysgwyr a siaradwyr rhugl.  Tocyn yn cynnwys cwis a chyri.  Bydd perfformiad cerddorol ar y nos.  Trefnwyd y noson yma ar y cyd rhwng Canolfan Cymraeg i Oedolion a Chanolfan Gartholwg.  Darperir bar.

Join a team on the evening and enjoy a quiz, curry and musical performance.

An evening suitable for Welsh learners and fluent speakers alike.  Ticket includes quiz entry and a curry.  There will be a musical performance on the night.  The night is a joint event between Welsh for Adults and the Gartholwg Centre.  Bar available on the night.