Breuddwyd Roc a Rôl

breuddwyd-rol-a-rolBreuddwyd Roc a Rôl
Sadwrn / Saturday
28/01/17
7:30pm
£10 / £5
Sioe Gerdd / Musical

Cyflwyniad Adran Bro Taf o’r sioe gerdd ‘Breuddwyd Roc a Rôl’ yn seiliedig ar gerddoriaeth y band Edward H. Dafis.

Sioe llawn cyffro, caneuon gwych, band arbennig a chast niferus talentog.  Wedi llwyddiant ysgubol y sioe yn Eisteddfod y Fenni eleni bydd Adran Bro Taf yn ail greu’r egni a’r cyffro i gynulleidfa cylch Pontypridd.  Cyfranir elw’r noson i Bwyllgor Apêl Efail Isaf – Eisteddfod yr Urdd 2017.

Adran Bro Taf’s presentation of the musical ‘Breuddwyd Roc a Rôl’ based on the music of the band Edward H. Dafis.

An energetic show full of brilliant songs, an excellent band and a hugely talented cast.  After the sweeping success of the show in the Eisteddfod in Abergavenny, Adran Bro Taf will recreate the energy and excitement for one night only. The night’s profit goes toward the fundraising for the Urdd Eisteddfod 2017 by the Efail Isaf Appeal Committee.