Cleif Harpwood

cleif-harpwoodNoson yng nghwmni / An evening with
Cleif Harpwood
Gwener / Friday
13/01/17
7:30pm
£10 / £8

Bydd Cleif Harpwood, prif leisydd y grwp o’r 70’au, Edward H. Dafis, yn cyflwyno rhai o glasuron y band mwyaf erioed y sîn roc Gymraeg mewn noson hwyliog yn llawn sgwrs a chân.

Gyda chefnogaeth athrylith yr allweddellau – Geraint Cynan.  Hywyddir y noson hon ar y cyd rhwng Cymdeithas Gymraeg Llantrisant a Chanolfan Gartholwg.

Perfformiad trwy gyfrwng y Gymraeg.  Darperir bar ar y nos.

Cleif Harpwood, the main singer of 70s group, Edward H. Dafis, presents the classics of one of the biggest ever bands of the Welsh language music scene in a joyous night of conversation and song.

With the support of the keyboard king – Geraint Cynan.  The night is a joint promotion between Cymdeithas Gymraeg Llantrisant and the Gartholwg Centre.

Performance through the medium of Welsh.  Bar available on the night.