Gwyl Grefftau Nadolig / Christmas Craft Fayre

1468783_548164025270350_2036847806_nGwyl Grefftau Nadolig
Christmas Craft Fayre
Sadwrn / Saturday
03/12/16
11:00 – 15:00
Am ddim / Free

ENGLISH BELOW

Gyda’r adfywiad crefft enfawr dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf nid oes amser gwell i ymweld â Ffair Grefftau Nadolig y Ganolfan.

Bydd amrywiaeth eang o wneuthurwyr ag amrywiaeth o grefftau yn uchafbwynt calendr gaeaf y Ganolfan, gan ddarparu cyfle perffaith i brynu anrhegion Nadolig wedi’u gwneud â llaw ac i gefnogi chrefftwyr lleol.

Gall ymwelwyr hefyd gymryd rhan mewn gweithdai a sesiynau blasu gyda thema Nadoligaidd.

P’un ai i bori’r stondinau, mwynhau gweithdy neu ddau neu i fwynhau awyrgylch y Nadolig, nid oes amser gwell i ymweld â’r Ganolfan.

With the huge craft renaissance over the last few years there is no better time to visit the Centre’s Christmas Craft Fayre.

A large variety of makers with an assortment of trades will gather in the highlight event of the Centre’s winter calendar, providing a perfect opportunity to purchase handmade Christmas gifts and to support local crafters.

Visitors can also take part in drop-in workshops and taster sessions, all with a Christmas theme.

Whether to browse the stalls, take part in a workshop or two or to enjoy the Christmas atmosphere, there is no better time to visit.