The Wizard, the Goat & The Man Who Won the War

wizardgoat squareThe Wizard, The Goat & The Man Who Won the War
Gwener / Friday
11/11/16
7:30pm
£12 / £10
Drama
Saesneg / English

ENGLISH BELOW

Theatr Cadair a chyflwyniad arbennig ar Ddydd y Cofio

Llywodraeth glymblaid….sgandal gwleidyddol… roedd y cwbl yn ddidrafferth i David Lloyd George ac roedd dal i fod amser ganddo am fywyd personol lliwgar. Roedd y Dewin Cymreig yn gawr yng ngwleidyddiaeth yr 20fed ganrif, ond erys y wlad yn rhanedig yn ei gylch.

Mae’r Awdur/Cyfarwyddwr D.J. Britton a’r actor ac enillydd BAFTA Richard Elfyn wedi creu perfformiad unigol cyffrous, gan ddarganfod dirgelwch, swyn, barddoniaeth a llawer o hiwmor ym mywyd rhyfeddol Lloyd George.

Wedi ei gosod yn Antibes, Ffrainc, ar ben-blwydd ei briodas aur, mae’r ddrama hon yn dilyn dychymyg Lloyd George trwy ei orffennol amherffaith i freuddwydion am goncwestau’r dyfodol.

Cadair Theatre with a special production on Armistice Day.

Coalition government… political scandal… David Lloyd George took it in his stride and still found time for a colourful personal life. The Welsh Wizard was a giant of 20th Century global politics, yet the nation remains divided about him.

Writer/Director D.J.Britton and locally-based BAFTA-winning actor Richard Elfyn have created an exhilarating solo performance, finding mystery, charm, poetry and much humour in Lloyd George’s extraordinary life.

Set in Antibes, France, on his 50th wedding anniversary, this speculative drama follows Lloyd George’s imagination through his imperfect past into dreams of further conquests, personal and political.