Diwrnod Hyfryd Sali Mali

cropped-SaliMali_large.jpgDiwrnod Hyfryd Sali Mali
Llun/ Monday
27/06/16
6pm
£8 / £25 Tocyn Teulu / Family Ticket
Cwmni Theatr Arad Goch

 

Mae Sali Mali wedi mynd am dro a does neb yn gallu dod o hyd iddi. Ble mae hi wedi mynd…?

Dyma ddrama lwyfan i blant 3-7 oed a’u teuluoedd am gymeriadau enwog Mary Vaughan Jones – gyda cherddoriaeth, caneuon a llawer o hwyl. Bydd y cynhyrchiad newydd hwn yn arddull unigryw Cwmni Theatr Arad Goch yn eich tywys i fyd anturus, hudolus ac arbennig Sali Mali.

Gyda chydweithrediad Gwasg Gomer.

Hyd y sioe / Running Time – 50 munud

Addasrwydd Oedran / Guidance – 3-7 oed a theuluoedd gyda phlant bach / 3-7 years & families with small children

Sali Mali has gone for a stroll and can’t be found anywhere. Where has she got to…?

A Welsh-language stage play for 3-7 year olds and families based on Mary Vaughan Jones’s classic, timeless characters – with music, songs and endless fun. This new production in Theatr Arad Goch’s unique style will take you on a special journey to Sali Mali’s world of magic and adventure.

In collaboration with Gomer Press.

I archebu eich tocynnau ffoniwch: 01443 219589
To book your tickets phone: 01443 219589

sali mali