The Musicians of Bremen

Musicians of Bremen Llun BachThe Musicians of Bremen
Sadwrn / Saturday
19/03/16
11am
£6 / £20
Sioe bypedau / Puppet show

Beth sy’n digwydd i hen deganau pan nad oes neb yn eu caru nhw mwyach?

Mae lle ble maent yn cael eu didoli i’r rhai a fydd yn dod o hyd i gartrefi newydd, a’r rhai a fydd byth yn cael eu caru neu chwarae gyda eto.

Mae hen asyn, ci ar olwynion, cath flêr a cheiliog mecanyddol yn glanio yn y fath le. Yn hytrach nag aros i gael gwybod eu tynged, maent yn dianc a rhedeg i ffwrdd i Bremen i roi cynnig ar eu lwc fel cerddorion. Dyna ddechrau ar antur fwyaf eu bywydau yn y stori glasurol hon o gyfeillgarwch a dewrder.

Mae Toy Story yn cwrdd â’r Brodyr Grimm yng nghynhyrchiad newydd, hudolus Theatr Bypedau Sealegs ar gyfer plant a oedolion. Ail adroddir y stori gyda phypedau gwych, set arloesol a thrac sain gerddorol wych!

Oed ag Argymhellir – 3 +
Amser – 50 munud + 15 munud “Cwrdd â’r Pypedau”

What happens to old toys when nobody loves them any more?

There is a place where they are sorted into those who will find new homes, and those who will never be loved or played with again.

A worn out toy donkey, a push along dog, a bedraggled cat and a mechanical cockerel find themselves in just such a place. Rather than waiting to find out their fate, they escape and run away to Bremen Town to try their luck as musicians. So begins the greatest adventure of their lives in this classic fairytale of friendship and courage.

Toy Story meets the Brothers Grimm in Sea Legs Puppet Theatre’s enchanting new production for children and their adults. Told with fabulous puppets, an innovative stage set and a brilliant musical soundtrack!

Recommended ages – 3+
Running time – 50 minutes + 15 minutes “Meet the Puppets”

I archebu eich tocynnau ffoniwch: 01443 219589
To book your tickets phone: 01443 219589