Y Danbaid Fendigaid Ann

___________________________________________________________________________________________________

To book your tickets phone: 01443 219589
I archebu eich tocynnau ffoniwch: 01443 219589
________________________________________________________________________

Y Danbaid Fendigaid Ann*********************
Y Danbaid Fendigaid Ann
Gwener / Friday
05/02/16
7:30pm
£9 / £7
___________________________________________________________________________________________________

Sioe un ddynes am fywyd a gwaith yr emyneddes gyfriniol Ann Griffiths.

Cynhelir sesiwn holi ac ateb ar ddiwedd y perfformiad.

Yn 1983, gwelodd Sian Meinir berfformiad Brith Gof o ‘Ann Griffiths’. Gwnaeth dehongliad Lis Hughes Jones o lythyrau ac emynau Ann Griffiths argraff ddofn arni, ac yn 2015 daeth Sian a Lis ynghyd er mwyn ail-ymgorffori’r cyflwyniad theatrig. Defnyddiwyd Archif Brith Gof fel ffynhonnell ar gyfer y broses o gofio ac ail-greu y gwaith.
Cantores glasurol yw Sian Meinir sydd â phrofiad helaeth ym myd yr opera ac ar lwyfannau cyngerdd.

A one woman show about the life and work ok Wales’ most mystical of hymn writers.
A Q&A will be held at the end of the performance.