Grav

___________________________________________________________________________________________________

To book your tickets phone: 01443 219589
I archebu eich tocynnau ffoniwch: 01443 219589
________________________________________________________________________

Grav Llun BachWEDI GWERTHU ALLAN / SOLD OUT
Grav
Iau / Thursday
25/02/16
7:30pm
English-language Drama

In October 2007 Ray Gravell, a man who for many embodied what it is to be Welsh, passed away after succumbing to complications resulting from contracting diabetes. He was 56 years old.

Known to millions for his legendary exploits on the rugby field, ‘Grav’ was and is so much more than that. An actor, a cultural icon, a father, a husband, a man with a life packed full of stories that deserve to be heard once more.

The Torch Theatre Company presents Gareth Bale as ‘Grav’ in a play written by Owen Thomas that celebrates the man and the legend. With the blessing of Mari, Ray’s widow, and contributions from his Welsh and British Lions team mates, this one man show will explore the life of a man who was as fascinating away from the rugby field as he was on it.

Directed by the Torch Theatre’s Artistic Director Peter Doran, ‘Grav’ will remind the world once more of a unique life well lived and of a man who did so much more than eat soft centres.

Yn Hydref 2007, fe wnaeth Ray Gravell, dyn a wnaeth i nifer, ymgorffori beth ydyw i fod yn Gymro, golli ei fywyd wedi iddo wynebu cymhlethdodau oherwydd clefyd y siwgr. Roedd e’n 56 mlwydd oed.

Yn adnabyddus i filiynau am ei gampau cofiadwy ar y cae rygbi roedd ‘Grav,’ ac mae e nawr hyd yn oed, yn llawer mwy na hynny. Yn actor, yn eicon diwylliannol, tad, gwr, a dyn gyda bywyd llawn storiâu sydd yn haeddu cael eu clywed unwaith yn rhagor.

Mae Cwmni Theatr y Torch yn cyflwyno Gareth Bale fel ‘Grav’ mewn drama wedi ei hysgrifennu gan Owen Thomas sy’n dathlu’r dyn a’r arwr. Gyda bendith Mari, gweddw Ray, a chyfraniadau aelodau o dimoedd Cymru a’r Llewod Prydeinig, mae’r sioe un dyn yma yn ymchwilio i fywyd dyn a oedd yn hudol oddi ar y cae rygbi ag yr oedd arno. 

Wedi ei gyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Artistig Theatr y Torch, Peter Doran, bydd ‘Grav’ yn atgoffa’r byd unwaith eto am ei fywyd unigryw wedi ei fyw’n dda.