Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach / The Princess and the Pea

___________________________________________________________________________________________________

To book your tickets phone: 01443 219589
I archebu eich tocynnau ffoniwch: 01443 219589

___________________________________________________________________________________________________

princesspeathumbnail*****************
Y Dywysoges a’r Bysen Fechan Fach
The Princess and the Pea
Mercher / Wednesday
18/11/15
11:00 & 14:00
Sioeau Ysgolion / School Shows

Mewn teyrnas hudol, ymhell bell i ffwrdd, fe drigai Tywysog. Unig ddymuniad y Tywysog oedd priodi Tywysoges. Un noson, wrth i’r mellt fflachio a chlapio, wrth i’r gwynt chwyrlïo a chwyno, daw cnoc ar ddrws y castell a chaiff merch ei chwythu i mewn…ond does bosib fod hon yn Dywysoges?

Dim ond un ffordd sydd i ganfod y gwir…ESTYN Y BYSEN FRENHINOL a’i chuddio o dan y matras! Dim ond Tywysoges go iawn fyddai’n gallu teimlo peth mor fach yn cuddio yno!
Ymunwch â Sherman Cymru a Theatr Iolo y Nadolig hwn am ail-gread llawn direidi o un o straeon tylwyth teg enwog Hans Christian Andersen.

Dyma stori llawn hwyl, cerddoriaeth, a digon o hud a lledrith, ac mae hi’n berffaith i blant 3 i 6 oed a’u teuluoedd.

In a magical Kingdom far, far away lived a Prince. A Prince whose one true wish was to marry a Princess. One night, in the flash and crash of lightning, in the howl and whine of the wind there was a knock at the castle door and a girl was blown in… but surely she couldn’t be a Princess?

There was only way to find out…FETCH THE ROYAL PEA and hide it under the mattress! Only a real Princess would be able to feel such a tiny thing hiding there!

Join Sherman Cymru and Theatr Iolo this Christmas for a deliciously mischievous re-telling of one of Hans Christian Andersen’s classic fairy tales.

Filled with laughter, music and a big sprinkling of magic, this story is perfect for 3 to 6 year olds and their families.