Saer y Ser

___________________________________________________________________________________________________

To book your tickets phone: 01443 219589
I archebu eich tocynnau ffoniwch: 01443 219589

___________________________________________________________________________________________________

SaerySer.Theatr-page-001
************
Saer y Ser
Gwener / Friday
06/11/15
10:30 & 13:30
Sioeau Ysgolion / School Shows

Ydych chi erioed wedi ystyried pam bod y sêr yn disgleirio a dawnsio? Dewch i adnabod saer y sêr, y
dyn sy’n mynd allan o’i ffordd i warchod a diddanu’r sêr.

Yn dilyn llwyddiant taith genedlaethol ‘Gwyn’ a byd hwyliog y cymeriadau Titrwm a Tatrwm, mae Cwmni’r Frân Wen ar antur unwaith eto i greu darn o waith newydd, gwreiddiol a chyfoes ar gyfer plant 3-6 oed a’u teuluoedd i’w fwynhau yn ystod tymor yr Hydref 2015.

Mae Saer y Sêr yn sioe hudol, manwl a gwreiddiol i blant y Cyfnod Sylfaen.

Have you ever considered why the stars shine and dance? Come and meet the starsmith, the man who goes out of his way to safeguard and soothe the stars.

Following the successful national tour of ‘Gwyn’ and the fun world of the Titrwm and Tatrwm characters, Cwmni Fran Wen departs on a new adventure yet again to create a new, original and contemporary piece of work for kids aged 3-6 and their families to enjoy during the Autumn term 2015.

Saer y Sêr is a magical, elaborate and original show for children in the Foundation Stage.