Drych

___________________________________________________________________________________________________

To book your tickets phone: 01443 219589
I archebu eich tocynnau ffoniwch: 01443 219589

___________________________________________________________________________________________________

Drych
*****
Drych
Iau / Thursday
08/10/15
19:30
£8 / £6 con.

Cwmni’r Frân Wen yn cyflwyno drama Gymraeg rymus newydd gyda Bryn Fôn a Gwenno Hodgkins.

Wyt ti erioed wedi teimlo ar goll? Fel bod bywyd yn ailadrodd ei hun yn dragywydd? Wyt ti erioed wedi gofyn i dy hun pwy wyt ti go iawn?

Dyma ddrama gan y dramodydd ifanc Llyr Titus am ddau unigolyn sy’n sgwrsio’n ddiwyd am ryfeddodau a chymhlethdodau bywyd. O’r cwestiynau tywyllaf am fodolaeth dyn i eiliadau o chwerthin a hiwmor – drwy ‘Drych’ cawn adlewyrchiad o daith dau sy’n ysu i ddeall mwy am eu bodolaeth drwy drafod y dwys a’r doniol, y materol a’r ysbrydol.

“Yn wirioneddol wych. Anodd credu i ddramodwr ifanc lunio sgript a syniadau mor aeddfed. Dwi isio gweld hwn eto.”

Cwmni’r Frân Wen presents a powerful new Welsh language play starring Bryn Fôn and Gwenno Hodgkins.

Have you ever felt lost? Like life’s on loop? Forever repeating itself? Have you ever asked yourself who you really are?

Written by Llyr Titus, Drych (mirror) is a play about two people on a barren wasteland, chatting diligently about the wonders and complexity of life. They talk about the things that they carry inside themselves – and of mirrors, flowers and cats.

From the darkest questions about man’s existence, to moments of laughter and humour – through Drych we get an intense and humorous reflection of their desperate journey to understand more about their existence.

“Truly superb. Difficult to believe that one so young could produce a script and ideas of such maturity. I want to see this again.”

Show through the medium of Welsh.