Mimosa

ClipperShipCard2-3**********
Theatr Clwyd
Mimosa
03/06/15
6:30pm
£9 /  £27 (Tocyn Teulu / Family Ticket)

 

 

Fy Nhir, Fy Mhobl, Fy Iaith

150 o flynyddoedd yn ôl, ym 1865, hwyliodd y cliper Y Mimosa o Lerpwl i Batagonia.  Roedd grŵp o deuluoedd Cymraeg ar y llong – dynion, menywod a phlant oedd am sefydlu cymuned Gymraeg 7000 o filltiroedd i ffwrdd ym Mhatagonia lle allent siarad eu hiaith eu hunain a byw eu bywydau heb erledigaeth.  Er yr anhwasterau i gyd, roedd yn llwyddiant, ac mae yna gymuned Gymraeg ym Mhatagonia hyd heddiw.

Mae Mimosa yn dathlu’r llwyddiant yma trwy ail-ddychmygu’r siwrnai i ‘Wlad yr Addewid’.Stori ysbrydol Cymreig yw Mimosa.

Cyfarwyddwr/Director: Tim Baker

Cyfansoddwr a Chyfarwyddwr Cerddorol/Composer and Musical Director: Dyfan Jones

“Cynhyrchiad ysbrydoledig!… Un o’r cynhyrchiadau gorau dw i wedi ei weld” R. Snelson (The Spirit of the Mimosa)

Sioe trwy gyfwng y Gymraeg

 

My Land, My People, My Language

150 years ago, in 1865, the clipper The Mimosa set sail from Liverpool for Patagonia. On board were a group of hopeful Welsh families – men, women and children, committed to setting up a Welsh community 7,000 miles away, in Patagonia, where they could speak their own language and live their lives without persecution. Against all odds, they succeeded, and there is still a Welsh speaking community in Patagonia today.

Mimosa, celebrates this achievement by re-imagining the journey and the arrival in the “promised land.” Mimosa is the great story of the Welsh.

“Extraordinary story, brilliantly told” K Davies (The Spirit of the Mimosa)

Show through the medium of Welsh.

___________________________________________________________________________________________________

To book your tickets phone: 01443 219589
I archebu eich tocynnau ffoniwch: 01443 219589

___________________________________________________________________________________________________