Digwyddiadau ::: Events 2014

Image 1*************************
Developing Dylan / Dylandwad
Literature Wales / Llenyddiaeth Cymru
Tuesday / Mawrth
21/01/2014
9:30am & 11:00am
£3


Jingle Jangle Jungle****************
Jingle Jangle Jungle
Puppet Theatre Wales – Theatr Bypedau Cymru
Saturday / Sadwrn
1/02/2014
12pm
£5 / £17 (Family ticket / Tocyn teulu)


Clown in the Moon****************
Clown in the Moon
Thursday / Iau
20/02/2014
7:30pm
£9 / £8
*


Untitled**********
Techniquest
Monday & Tuesday / Dydd Llun a Dydd Mawrth
17 & 18/03/2014
Age suitability 7-11
*
*


*********************
Ble Mae’r Dail yn Hedfan
Arad Goch
Saturday / Sadwrn
22/03/2014
12pm
£6 / £20 (Family ticket / Tocyn teulu)


Cupcakes***********************
Easter Crafts / Crefftau Pasg
Saturday / Sadwrn
5/04/2014
£15 (1st child/plentyn)
£10 (2nd child/plentyn)
£5 (3rd child/plentyn)


Dros y Top*********
Dros y Top
gan / by Theatr Bara Caws
Nos Iau / Thursday
10/04/2014
7:30pm
£9 / £8


Fisherman and the Genie*********************
Fisherman and the Genie
by / gan Tallulah Swirls
Saturday / Sadwrn
17/05/2014
10am-12pm or / neu 1pm-3pm
*


PosterA Night at the Races
Thursday / Nos Iau
22/05/2014
7pm
£3
In aid of Pontyclun Food Bank
Er budd Banc Bwyd Pontylcun


Gwyn*****
Gwyn
gan / by Cwmni’r Frân Wen
Tuesday / Mawrth
10/06/2014
10:30am & 1:30pm
£7


Poster JPEG********************
Noson Cwis, Cân a Chyri
Thursday / Nos Iau
26/06/2014
7:30pm
£7
*


Gwyl y Garth***************
Gwyl y Garth 2014
Saturday / Sadwrn
28/06/2014
11am-3pm
Free / Am Ddim
*


Boy pic website*********************
Gweithdy Coginio i Blant
gyda / with
Anthony Evans
Saturday / Sadwrn
5/07/2014
11:30pm-1:30pm or / neu 2:30pm-4:30pm


Teeny Tiny BooksTeeny Tiny Books
with / gyda
artist Becky Adams
Saturday / Sadwrn
5/07/2014
10:30am-12:30pm – Ages/Oed 4-8
1:30pm-3:30pm – Ages/Oed 9-15


Dynes a Hanner*************
Dynes a Hanner
Rhian Morgan a Llio Silyn
Dynes a Hanner
Friday / Nos Wener
10/10/14 -7:30pm
£6 / £7


AnnieAnnie
Stardreams Musical Theatre
Wednesday – Sunday / Nos Fercher – Nos Sul
22 – 26/10/2014
7pm
2pm (Sunday only / Sul yn unig)
£9, £7, £29 (Family ticket / Tocyn teulu)


Ugly DucklingHwyaden Fach Hyll
Sherman Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru
Yr Hwyaden Fach Hyll
Wednesday / Mercher
12/11/14
11am & 1:30pm
£7


SXTO****
SXTO
Cwmni Theatr Arad Goch
Thursday / Iau
20/11/14
11am & 1pm
Schools / Ysgolion


Christmas Craft Fayre**************************************
Christmas Craft Fayre / Gwyl Grefftau Nadolig
Saturday / Sadwrn
6/12/14
11am – 3pm
Free / Am Ddim
*


Amy Wadge Pete Riley*******************
Amy Wadge & Pete Riley
Friday / Gwener
12/12/2014
19:30
£10