Y Llygoden Gwlad

Image
Theatr Bypedau Cymru
Saturday / Sadwrn
12pm
7/02/2015
£5 / £17 (Family ticket / Tocyn teulu)

Mae bywyd ar Fferm Ffaldi yn dda.….ac mae gan Meurig y llygoden wlad bopeth sydd angen arno…..ffrindiau da, bwyd a bocs o wellt cynnes a chlyd  i gysgu ynddo. …..ond pan mae’n darganfod bod ei gefndryd yn byw mewn tŷ mawr yn y ddinas, ac yn bwyta  cinio rhost gyda chacennau bob nos, ac yn cysgu mewn gwely cyffordus, enfawr…… mae’n teimlo braidd yn genfigennus….ac felly mae’n penderfynu i deithio i’r ddinas i fwynhau pethau moethus o’r fath ar gyfer ei hun. Mae Meurig  yn fuan yn darganfod bod yna wahaniaeth rhwng yr hyn sydd ei angen arno a’r hyn mae’n ei ddymuno!

Mae hwn yn fersiwn unigryw a dychmygus o chwedl enwog Aesop, “Y Llygoden Dref a’r Llygoden Wlad” ac yn cael ei berfformio yn y Gymraeg gyda cherddoriaeth draddodiadol Gymreig, a phypedau hardd.

Oed a argymhellir: 3+ Perfformiad trwy gyfrwng y Gymraeg

Life is good on Ffaldy Farm. Meurig the mouse has everything he needs……lots of friends, plenty of food and a warm, cosy bed of straw to sleep in…..but when Meurig discovers that his city cousins live in a huge mansion, sleep in silk sheets, and dine on roast dinners, cakes and jelly with cream every night……he becomes rather envious and sets off on a journey into the city, where he hopes to enjoy such luxuries himself. He soon discovers however, that there is a difference between what he needs and what he desires.

This unique and imaginative re-telling of Aesop’s Town Mouse and Country Mouse has been especially created for young audiences and is performed with gentle narration, traditional Welsh music, and gorgeous puppets!

Recommended ages: 3+ Performance through the medium of Welsh