Annie

AnnieStardreams Musical Theatre
Wednesday – Sunday / Nos Fercher – Nos Sul
22 – 26/10/2014
7pm
2pm (Sunday only / Sul yn unig)
£9, £7, £29 (Family ticket / Tocyn teulu)
*

Tickets/Tocynnau: 0333 666 33 66 or online/neu arlein: www.stardreams.co.uk

From its Broadway beginnings to the classic film musical, this heart-warming rags-to-riches story of Annie’s adventures; from the New York orphanage to the luxurious home of Oliver Warbucks; is a story that has been told all over the world for decades and will continue for many years to come.

With a brilliantly memorable score including “It’s a Hard Knock Life”, “Easy Street” and of course the legendary “Tomorrow”; fantastically visual choreography, and a side-splittingly funny script … there really is no surprise that it has become one of the best loved family musicals of all time.

O’i dechreuad ar Broadway i’r ffilm glasurol, mae’r stori hon o anturiaethau Annie; o’r cartref i blant amddifad yn Efrog Newydd i gartref moethus Oliver Warbucks; wedi cael ei adrodd ar draws y byd ers degawdau a bydd yn parhau am flynyddoedd lawer i ddod.

Gyda sgôr wych gofiadwy gan gynnwys “It’s a Hard knock Life”, “Easy Street” ac wrth gwrs y chwedlonol “Tomorrow”; coreograffi weledol wych, a sgript ddoniol … does dim syndod ei fod wedi dod yn un o’r sioeau cerdd teuluol mwyaf poblogaidd erioed.