Yr Hwyaden Fach Hyll

Ugly DucklingSherman Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru
Yr Hwyaden Fach Hyll
Wednesday / Mercher
12/11/14
11am & 1:30pm
£7

 

Adapted by Kath Chandler

Directed by Sara Lloyd

A tender and playful tale of belonging and friendship.

Join the Ugly Duckling waddling and honking through a blossoming Spring, a glorious Summer, a swirling Autumn and a cold snowy Winter on an exciting journey of discovery. Our hero meets a host of farmyard friends on a big adventure to find a true home.

With imaginative storytelling, delightful puppetry and music, this is a must-see show for all little ones and their families this Christmas.

 

Awdur Kath Chandler

Cyfarwyddwr Sara Lloyd

Stori annwyl a chwareus am berthyn ac am gyfeillgarwch.

Ymunwch ag antur gyffrous yr Hwyaden Fach Hyll wrth iddo glegar a siglo’i ffordd drwy awyr ffres y Gwanwyn, haul braf yr Haf, dail lliwgar yr Hydref ac eira oer y Gaeaf. Yn ystod ei antur fawr bydd ein harwr yn cwrdd â llu o gyfeillion, cyn ffeindio’i gwir gartref.

Mae hon yn sioe deuluol arbennig i blant dan 7 oed, sy’n llawn dychymyg, pypedau a cherddoriaeth. Peidiwch â cholli’r cyfle i ddod i’w gweld dros gyfnod y Nadolig eleni.