Dynes a Hanner

Dynes a HannerRhian Morgan a Llio Silyn
Dynes a Hanner
Friday / Nos Wener
10/10/14
7:30pm
£6 / £7

Romp ddifyr drwy’r canrifoedd mewn sioe sy’n rhoi golwg newydd ar ein harwresau!

Beth yw ‘arwres’ mewn difri? Pa gyfrinachau sy’n llechi tu ol i’r enwau?

Mae’r hanner can munud yn hedfan wrth i Llio Silyn a Rhian Morgan gyflwyno mewn sgets, cân a cherdd y gwir am y merched sy wedi ffurfio ein hanes. Y tywysogesau! Yr ymladdwyr! Ac ymhlith yr enwau adnabyddus, cyflwynir ambell i nytar go iawn.

Yn dilyn llwyddiant ysgubol eu sioe ddiweddaraf ‘A gymri di Gymru?’ dyma i chi wers hanes gywasgedig sy’n procio ac yn difyrru, yn dwysbigo ar brydiau a troi hanes din dros ben, a hynny mewn arddull syml ac agos atoch.

Perfformiad trwy gfrwng y Gymraeg

An entertaining romp through the centuries in a show that gives new insight into our heroines!

What is a ‘hero’ in reality? What secrets lie behind the names?

Fifty minutes fly by as Llio Silyn and Rhian Morgan present the truth about the women who have shaped our history, in sketch, song and music. The princesses! The fighters! And among the big names, a few real nutters!

Following the huge success of their last show ‘A gymri di Gymru?’ here’s a condensed history lesson that will trigger the imagination and turn history on its’ head in a simple, entertaining style.

A Welsh language production.