Gwyn

Gwyn
gan / by
Cwmni’r Frân Wen
Tuesday / Mawrth
10/06/2014
10:30am & 1:30pm
£7

Cwmni’r Frân Wen yn cyflwyno cynhyrchiad Catherine Wheels o ‘White’ a grewyd gan Andy Manley.

Dewch am dro i fyd  gwyn Titrwm a Tatrwm. Byd natur prydferth lle mae lle i bopeth a phopeth yn ei le. Ond beth fydd yn digwydd pan fydd lliw yn ymddangos am y tro cyntaf? Coch … melyn …. ac yna glas …

Actorion  – Bryn Fôn a Rhodri Sion

Cyfarwyddwr – Iola Ynyr

Cwmni’r Frân Wen presents the first Welsh language translation of Catherine Wheels’ production of “White” created by Andy Manley.

Actors Bryn Fôn and Rhodri Sion will introduce children to an enchanting and beautiful white world where everything is perfect. The friends in GWYN lead a simple, organised life. Every day, they work diligently to ensure that their beautiful and organised world remains gleaming and white. But, how will the friends react when they see colour for the very first time?  Red… yellow… then blue…

Actors – Bryn Fôn and Rhodri Sion

Director – Iola Ynyr