Teeny Tiny Books

Teeny Tiny Books
with / gyda
artist Becky Adams
Saturday / Sadwrn
5/07/2014
10:30am-12:30pm – Ages/Oed 4-8
1:30pm-3:30pm – Ages/Oed 9-15

Join artist Becky Adams and create your own teeny tiny books that promise to delight!
Fill your books with stories, special secrets or even magic spells. The books are tiny enough to hide inside a decorated match box. Explore techniques such as rubber stamping, stitch and collage and even try your hand using an old typewriter!

All materials will be provided. Much sparkle, glue and fun guaranteed!

Ymunwch â’r artist Becky Adams i greu eich llyfrau bach bach eich hun sy’n addo i ymhyfrydu!
Llenwch eich llyfrau gyda storïau, cyfrinachau arbennig neu hyd yn oed hud. Mae’r llyfrau yn ddigon bach i guddio y tu mewn i focs matsys. Archwiliwch dechnegau megis stampio, pwytho a collage a hyd yn oed roi cynnig ar  ddefnyddio hen deipiadur!

Bydd yr holl ddeunyddiau yn cael eu darparu. Hwyl, glud a sglein yn warantiedig!

Activity through the medium of English