Gweithdy coginio i blant

 

Gweithdai Coginiogyda / with
Anthony Evans
Saturday / Sadwrn
5/07/2014
11:30pm-1:30pm or / neu 2:30pm-4:30pm

Bydd Anthony Evans, cyflwynydd teledu ar raglen goginio ‘Stwffio’ ar S4C, yma gyda gweithdai coginio i blant.

Addas ar gyfer dechreuwyr llwyr neu’r rheiny sydd am wella eu sgiliau coginio presennol.

Darperir yr holl gynhwysion ac offer.

Canllaw oed, 9 +

Gweithgaredd trwy gyfrwng y Gymraeg

Anthony Evans, television presenter on S4C’s award-winning cookery programme, ‘Stwffio’ will be here with cooking workshops for children.

Suitable for complete beginners or those who wish to improve their existing culinary skills.

All ingredients and equipment provided.

Age guidance, 9+