Gŵyl y Garth

Gwyl y GarthCroeso – neu croeso nôl!
Mae Gŵyl y Garth (Gŵyl Gartholwg gynt) wedi tyfu o flwyddyn i flwyddyn ac yn tyfu eto yn 2014. Eleni bydd amrywiaeth eang o weithgareddau yn cynnwys llwyfan perfformio, chwaraeon yr Urdd, gweithdai amrywiol i oedolion a phlant, perfformiadau theatrig, sesiynnau crefft a llawer mwy. Ymunwch â ni yn uchafbwynt calendr digwyddiadau Cymraeg Rhondda Cynon Taf.

Welcome or welcome back!
Gwyl y Garth (formerly Gŵyl Gartholwg) has grown year on year and 2014 is no exception. This year there will be a variety of activities including a performance stage, sports with the Urdd, various workshops for adults and children, theatrical performances, craft sessions and much more. Join us at the highlight event of RCT’s Welsh language events calendar.

Cerddoriaeth byw / Live music
Al Lewis
Elfen
Delyth McLean
Côr yr Einion
Parti’r Efail

Perfformiadau ysgolion RCT / RCT Schools performances

Stondinau / Stalls

Adloniant i blant / Childrens entertainment
Martin Geraint (Childrens entertainer / Diddanwr plant)
The Nearly Wild Show
Tenis
Paentio wyneb

Gweithdai / Workshops
Creu nwyddau ffelt / Create felt gifts
Colur theatrig / Theatrical Make-up
Crefft i blant / Craffts for children
Creu sebon suo a minlliw / Bath bomb and lip gloss making

Sesiynau gwybodaeth / Information sessions –

Cyfrifiaduron i rhieni / Computers for parents