Noson cwis, cân a chyri

Cwis Can Chyri*
Thursday / Nos Iau
26/06/2014
7:30pm
£7
*
*

Dewch â thim ac ymunwch gyda ni am noson o gwis a chân.

Croeso i bawb (dysgwyr neu siaradwyr Cymraeg rhugl).

Tocyn yn cynnwys y cwis a chyri.

Darperir bar

Mae’r achlysur yma wedi ei drefnu mewn partneriaeth â Chanolfan Cymraeg i Oedolion.

Bring along a team and join us for an evening of song and a quiz.

An evening for fluent Welsh speakers or learners.

Ticket includes a quiz and a curry.

Bar provided

This event is organized in partnership with the Welsh for Adults Centre.