Techniquest

TechniquestTechniquest lands at Gartholwg for National Science and Engineering week
Mae Techniquest yn dod i Gartholwg am wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg
Monday & Tuesday/Dydd Llun a dydd Mawrth
17 & 18/03/2014

Can you beat your classmates at 3D noughts and crosses, multiply birthday candles using a mirror, solve domino and match stick problems and pack a box with different-shaped parcels? Can you move the Towers of Brahma and Hanoi? Multiply numbers, build pyramids and solve the Pythagoras Puzzle of 2D shapes, allowing you to explore practical maths through fun and teamwork.

Register now or drop in after school to have a go at these hands-on activities which have been specially designed to encourage enquiry and can be used to introduce new topics or reinforce prior learning.

School groups must pre-register.
Children must be accompanied by an adult.
Age suitability 7-11

A allwch chi guro eich cyd-ddisgyblion mewn gêm 3D o OXO? Defnyddiwch ddrych i greu mwy o ganhwyllau pen-blwydd, ewch ati i ddatrys problemau domino a choesau matsis a rhowch barseli o wahanol siapau mewn bocs. Allwch chi symud Tyrrau Brahma a Hanoi? Lluoswch rifau, adeiladwch byramidiau ac ewch ati i ddatrys Pos Pythagoras ar gyfer siapau 2D. Ffyrdd llawn hwyl o archwilio mathemateg ymarferol drwy waith tîm.

Cofrestrwch nawr neu galwch mewn ar ôl ysgol i roi cynnig ar  rhai o’r gweithgareddau ymarferol sydd wedi’u cynllunio’n arbennig i annog ymchwiliad a gellir ei ddefnyddio i gyflwyno pynciau newydd neu atgyfnerthu dysgu blaenorol.

Rhaid i grwpiau ysgol gofrestru o flaen llaw
Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Addasrwydd oedran 7-11