Developing Dylan / Dylanwad

Dylanwad
Literature Wales / Llenyddiaeth Cymru
Tuesday / Mawrth
21/01/2014
9:30am & 11:00am
£3
*

Part of the official Dylan Thomas 100 Festival celebrations and supported by the Department for Education and Skills, Developing Dylan will use the magic of Dylan Thomas’ words to inspire the young people of Wales. As well as encouraging confidence in reading and writing, Developing Dylan will motivate a new generation to appreciate and interpret Dylan Thomas’ work in new and innovative ways, whether that’s through rap, film, poetry or even social media.

 

These one hour workshops introduce Thomas’ characters, anecdotes, themes, poetry and prose. Each school pupil taking part in the workshop will create their own poetry, rap or song lyrics.

 

Fel rhan o ddathliadau swyddogol Dylan Thomas 100 bydd y prosiect Dylanwad, a gefnogir gan Yr Adran Addysg a Sgiliau, yn cyflwyno byd hudolus Dylan Thomas i blant a phobl ifainc yng Nghymru. Yn ogystal ag annog pobl ifainc i fagu hyder mewn darllen ac ysgrifennu, amcan y prosiect fydd i swyno cenhedlaeth newydd i werthfawrogi a dehongli gwaith Dylan Thomas mewn ffyrdd newydd, boed hynny drwy rap, ffilm, barddoniaeth neu hyd yn oed trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

 

Bydd y gweithdai awr o hyd yma yn cyflwyno cymeriadau, hanesion, themâu, barddoniaeth a rhyddiaith Thomas. Bydd pob disgybl sy’n cymryd rhan yn creu barddoniaeth, rap neu eiriau i ganeuon gwreiddiol.