Jingle Jangle Jungle

Jingle Jangle JunglePuppet Theatre Wales
Theatr Bypedau Cymru
Saturday / Sadwrn
1/02/2014
12pm
£5 / £17 (Family ticket / Tocyn teulu)

 

The Jingle Jangle Jungle is full of jingle jangle creatures who love jingle jangling. But, when the Tiger makes a huge journey all the way from India to visit his cousin the Lion King, the Jingle Jangle Jungle creatures are going to feel a little uneasy. A rumor is going around the Jungle which leads to a lie. . . and, gosh. . . the annual meeting to celebrate friendship (Grand Jingle Jangle of the Year) is at stake! Something must be done. . . soon!

This is a beautiful interactive production of performing with puppets and live music based on the rhythms of Africa.

For ages 4 +

Performance through the medium of English

Mae’r JWNGL JINGL JANGL yn llawn o greaduriaid jingl jangl sydd wrth eu boddau’n jingl janglo. Ond, pan ddaw’r Teigr wedi taith hirfaith yr holl ffordd o India i ymweld â’i gefnder y Llew Frenin, mae creaduriaid y Jwngl Jingl Jangl yn mynd i deimlo braidd yn anniddig. Mae si yn mynd ar hyd a lled y Jwngl sy’n arwain at gelwydd . . . ac, o diar . . . caiff y cwrdd blynyddol i ddathlu cyfeillgarwch (Jingl Jangl Mawreddog y Flwyddyn) ei roi yn y fantol! Rhaid gwneud rhywbeth . . . yn fuan!

Mae hwn yn gynhyrchiad rhyngweithiol hyfryd gyda phypedau a pherfformio byw a cherddoriaeth sy’n seiliedig ar rhythmau o’r Affrig.

Ar gyfer plant 4+

Perfformiad trwy gyfrwng y Saesneg