Christmas ‘BAKE-OFF’ Nadolig

Bake OffSaturday / Sadwrn
30/11/2013

Part of the Christmas Craft Fayre

Come and take part in the Centre’s first Christmas ‘Bake-Off’.

Any type of cake with a Christmas theme will be
accepted. Bring your cake to the designated display area by 11:30am.

1st prize: £50
2nd prize: £25

Rhan o’r Ŵyl Grefftau Nadolig

Dewich i gymryd rhan yng nghystadleuaeth ‘Bake-Off’ gyntaf y Ganolfan.

Byddwn yn derbyn unrhyw fath o gacen gyda thema Nadoligaidd. Dewch a’ch cacen i’r man arddangos priodol erbyn 11:30am.

Gwbor 1af: £50
2ail wobr: £25