Cartref ::: Home

Brochure Hydref 17 Banenr

 

 

Gartholwg Courses Booklet SEPT 2017
Cyrsiau | Courses
Gartholwg Events Booklet SEPT 2017
Events | Digwyddiadau

Elis James

Elis James8/9/2017
£10
8pm

Noson Gomedi gyda Elis James.

Welsh Language stand up with Elis James.

Dim Byd Ynni – Cwmni Theatr Bara Caws

flyer#1 dimbydynni

26/09/2017

01443219589
£12 / £10

Comedi Ffars i’r Teulu.

Farce Comedy for Families.

Mwgsi : Frân Wen

19554095_1926462610972626_1261969238688063466_n[1]

23/11/2017

19:30-21:00

01443219589
£6 / £10

Drama creulon o onest llawn hiwmor tywyll.

A brutally honest drama full of dark humour.

Cyrsiau a Ddigwyddiadau ::: Courses and Events

Mi fydd yr holl wybodaeth am gyrsiau a digwyddiadau tymor yr Hydref 2017 ar gael cyn hir.

 

All information on courses and events for the 2017 Autumn term will be available soon.