Latest News ::: Newyddion Diweddaraf

Events ::: Achlysuron

Star dreams - Annie
Stardreams Musical Theatre Company
Annie
Wednesday – Sunday / Nos Fercher – Nos Sul
22 – 26/10/2014

 

the-ugly-ducking final image
Sherman Cymru a Theatr Genedlaethol Cymru
Yr Hwyaden Fach Hyll
Wednesday / Mercher
12/11/14
11am & 1:30pm
£7

 

Poster Website
Christmas Craft Fayre/Gwyl Grefftau Nadolig

Saturday / Sadwrn
6/12/2014
11am – 3pm
Free entry / Mynediad am ddim

 


Register to recieve information on events

Why not sign up to our mailing list and receive e-mails whenever there is something new at the Centre? To join our mailing list just click here.

Note: We never give your e-mail address to anyone else.


Cofrestrwch i dderbyn gwybodaeth am ein digwyddiadau

Pam na gofrestrwch i dderbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau newydd yn y Ganolfan. I ymuno a’r rhestr bostio cliciwch yma.

Sylwer: Ni roddir eich e-bost i unrhyun arall