Latest News ::: Newyddion Diweddaraf


Brochure ::: Rhaglen

Brochure September 2014Rhaglen newydd ar gael nawr
New brochure available now

 

 

 


Events ::: Achlysuron

dewigriff***********
Dewi Griffiths
Spanish Guitar / Gitar Sbaeneg
Wednesday / Dydd Mercher
17/09/14
3pm – 4pm
Free / Am Ddim


 

dynes a hanner*********************
Rhian Morgan a Llio Silyn
Dynes a Hanner
Friday / Nos Wener
10/10/14
7:30pm
£6 / £7


Register to recieve information on events

Why not sign up to our mailing list and receive e-mails whenever there is something new at the Centre? To join our mailing list just click here.

Note: We never give your e-mail address to anyone else.


Cofrestrwch i dderbyn gwybodaeth am ein digwyddiadau

Pam na gofrestrwch i dderbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau newydd yn y Ganolfan. I ymuno a’r rhestr bostio cliciwch yma.

Sylwer: Ni roddir eich e-bost i unrhyun arall