Cartref ::: Home

Cyngerdd Gwyl Ddewi Tenovus ||| St David’s Day Concert

TENOVUS-101/03/2018

19:00

£5

Cyngerdd i ddathlu Dydd Gŵyl Ddewi ac i godi arian ar gyfer Gofal Canser Tenovus.

Tenovus Cancer Care’s Celebration of St David’s Day Concert. Featuring Tenovus Cancer Care’s Sing with Us Pontypridd Choir, O2Five Choir, Garth Olwg’s Ukulele group and other local performers.

 Y Tad : Theatr Genedlaethol Cymru

https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/e35/22710715_465224980543867_6232554719718408192_n.jpg

16/03/2018

13:00 + 19:30

01443570075

£10 / £12

Mae byd y tad a’i ben i waered. Pwy ydi’r bobl ddieithr yma yn ei dŷ? Ai ei dŷ o ydi hwn, tybed?
Dyma stori ddirdynnol am ŵr sy’n methu deall yr hyn sy’n digwydd iddo pan fo’i gof yn dadfeilio, a merch sy’n ceisio dygymod â salwch ei thad.

The father’s world is topsy-turvy. Who are these strangers in his house? Is it, his house at all?
This is a heart-rending story about a man who is failing to understand what is happening to him as his memory crumbles, and a daughter who is struggling to come to terms with her father’s illness.

Gweithdai hanner tymor i blant ||| Half term workshops for children

 Wythnos yma! This week!

Gweithdai Hanner Tymor i Blant

Cwrs Nodweddiadol ||| Featured Course

Dawnsio Llinell i Ddechreuwyr ||| Line Dancing for Beginners

Pob Nos Lun | Every Monday

13:30-15:00

Safon Uwch | Advanced
19:30-21:30