Latest News ::: Newyddion Diweddaraf

Events ::: Achlysuron

Tallulah SwirlsTallulah Swirls
The Fisherman and the Genie  
Shadow puppet show and puppet making workshop
Sioe pypedau cysgod a gweithdy creu pypedau
Saturday / Sadwrn
17/05/2014

 

Race night
A Night at the Races
In aid of Pontyclun Food Bank
Er budd Banc Bwyd Pontyclun
Thursday / Nos Iau
22/05/2014
7pm


Courses ::: Cyrsiau

april 2014 brochure imageEnrolment starts Monday, 28/04/2014
Dechrau cofrestru dydd Llun, 28/04/2014

 

 

 


 

Register to recieve information on events

Why not sign up to our mailing list and receive e-mails whenever there is something new at the Centre? To join our mailing list just click here.

Note: We never give your e-mail address to anyone else.


Cofrestrwch i dderbyn gwybodaeth am ein digwyddiadau

Pam na gofrestrwch i dderbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau newydd yn y Ganolfan. I ymuno a’r rhestr bostio cliciwch yma.

Sylwer: Ni roddir eich e-bost i unrhyun arall