Latest News ::: Newyddion Diweddaraf

Latest Brochure / Brochure Diweddaraf:  Ebrill / April 2015

Events ::: Achlysuron

ClipperShipCard2-3

**********
Theatr Clwyd
Mimosa
03/06/15
6:30pm
£9 /  £27 (Tocyn Teulu / Family Ticket)

___________________________________________________________________________________________________
Flyer terfynnol*********
Arad Goch
Lleuad yn Olau
Tuesday / Mawrth
14/07/15
10am
£7
___________________________________________________________________________________________________

 

Register to recieve information on events

Why not sign up to our mailing list and receive e-mails whenever there is something new at the Centre? To join our mailing list just click here.

Note: We never give your e-mail address to anyone else.


Cofrestrwch i dderbyn gwybodaeth am ein digwyddiadau

Pam na gofrestrwch i dderbyn gwybodaeth am ddigwyddiadau newydd yn y Ganolfan. I ymuno a’r rhestr bostio cliciwch yma.

Sylwer: Ni roddir eich e-bost i unrhyun arall